Ο πρόεδρος και CEO  του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης μοίρασε αυξήσεις  400.000 ευρώ σε ένα χρόνο στο ΔΣ. Χαίρονται  για τα κέρδη αλλά δεν λέει  τίποτα  πόσο πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης μοίρασε αυξήσεις 400.000 ευρώ σε ένα χρόνο στο ΔΣ. Χαίρονται για τα κέρδη αλλά δεν λέει τίποτα πόσο πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Διαφημίζουν την αύξηση της κερδοφορίας κατά 100% αλλά δεν λένε ποιοι βάζουν «πλάτη» για να εκτιναχθούν τα κέρδη τους. Ο...

Οικονομία

Μεταφορές

Ενέργεια